การใช้งาน API ด้วยภาษา PHP

การเช็คสถานะ วันหมดอายุ และโปรโมชั่นที่ใช้อยู่

Example (export:json)
$extension=869481230;
$url='http://icallclub.com/refill/check/tell/'.$extension;
$result = file_get_contents($url);
$result = json_decode($result, true);
Array
(
  [extension] => 869481230
  [expire] => 2017-07-29
  [pro] => 500
)
หากไม่เจอข้อมูล
Example (export:json)
Array
(
  [extension] => Not Found
  [expire] => 0000-00-00
  [pro] => 
)

การใช้งาน API โดยรับข้อมูลเป็น JSON

การเช็คสถานะ วันหมดอายุ และโปรโมชั่นที่ใช้อยู่

Example (export:json)
{"extension":"0963430248","expire":"2015-01-08","pro":"499"}
หากไม่เจอข้อมูล
Example (export:json)
{"extension":"Not Found","expire":"0000-00-00","pro":""}

การต่ออายุ ผ่าน URL โดยหักเงินผ่านกระเป๋า Online

การต่ออายุ จะใช้ username และ password ของระบบ icallclub ในการ authentication และจะหักเงินจาก account นี้

Example
หาก username & password ผิดจะสั่งค่ากลับ "Wrong Password or Username"
หากสำเร็จ จะส่งค่ากลับเป็น "success"
หากยอดเงินไม่เพียงพอจะส่งค่ากลับเป็น "nocredit"
หากยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ส่งค่าเป็น "notfound"

หากทำรายการสำเร็จจะบันทึกไว้ในประวัติธุรกรรม

Example

ประวัติธุรกรรม

Date Fulltext Comment
16:51, 13 December 2014 Refill Callthru: 0819348564, Pro: 499, Credit:238500=>238001, Refill iCALL SIM: 0819348564, Pro: 499, Expire: 2015-06-11=>2015-07-11

ต่ออายุด้วย Paysbuy สำหรับตัวแทนจำหน่าย

Example

การใช้งาน

ใช้ลิ้ง รูปแบบดังนี้

http://icallclub.com/paysbuy/gateway/userid/ยูเซอร์ ID/tel/หมายเลขโทรศัพท์

ยูเซอร์ของตัวแทนจำหน่าย

หมายเลขโทรศัพท์ ของลูกค้า