บทที่ 3 การคำนวนค่าคอมมิดชั่น


ค่าคอมมิดชั่น จะถูกจำแนกออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 10%-30% ใช้วิธีจำแนกด้วยจำนวนเงินลงทุน

จำนวนเงินลงทุน

โบนัสเงินลงทุน

เงินลงทุนที่จะได้รับ

10,000 บาท 10% 11,000 บาท
50,000 บาท 15% 57,500 บาท
100,000 บาท 20% 120,000 บาท
300,000 บาท 25% 375,000 บาท
500,000 บาท 30% 650,000 บาท

ซึ่งจะแสดง Level Partner ระดับต่างๆ ตั้งแต่ ระดับ 1 จนถึงระดับ 5 โบนัสเงินลงทุน 10% ถึง 30%

และแบ่งเงินออกเป็น 3 ชนิด

ชนิดที่ 1 Balance คือ ยอดเงินที่ได้มาจากค่าคอมมิดชั่นจากยอดขายของสายงาน ซึ่งสามารถถอนออกได้ และโอนให้สมาชิกท่านอื่นได้ได้

ชนิดที่ 2 Credit คือ เงินลงทุนที่รวมโบนัสแล้ว ใช้ซื้อสินค้าและบริการ ภายในเว็บ สามารถโอนให้สมาชิกท่านอื่นได้ แต่ไม่สามารถถอนออกได้

ชนิดที่ 3 Commission คือ ยอดคอมมิดชั่นในแต่ละวัน และจะเพิ่มเป็นเงิน Balance ในทุกๆเที่ยงคืนของทุกวัน

ส่วน Point จะไว้สำหรับคำนวนเป็นค่าคอมมิดชั่นในสายงาน