การใช้งาน API


การใช้งาน API

การเช็คสถานะ วันหมดอายุ และโปรโมชั่นที่ใช้อยู่

Example (export:json)
{"extension":"0963430248","expire":"2015-01-08","pro":"499"}

หากไม่เจอข้อมูล จะส่งค่ากลับเป็น null


การต่ออายุ ผ่าน URL โดยหักเงินผ่านกระเป๋า Online

การต่ออายุ จะใช้ username และ password ของระบบ icallclub ในการ authentication และจะหักเงินจาก account นี้

Example
หาก username & password ผิดจะสั่งค่ากลับ "Wrong Password or Username"
หากสำเร็จ จะส่งค่ากลับเป็น "success"
หากยอดเงินไม่เพียงพอจะส่งค่ากลับเป็น "nocredit"
หากยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ส่งค่าเป็น "notfound"

หากทำรายการสำเร็จจะบันทึกไว้ในประวัติธุรกรรม

Example

ประวัติธุรกรรม

Date Fulltext Comment
16:51, 13 December 2014 Refill Callthru: 0819348564, Pro: 499, Credit:238500=>238001, Refill iCALL SIM: 0819348564, Pro: 499, Expire: 2015-06-11=>2015-07-11